Kolo roku v tanci

KOLO ROKU OSLAVUJE PROMĚNY ROČNÍCH OBDOBÍ V SOULADU S CYKLY ZEMĚ A SLUNCE

Slované, Keltové a jiné národy od nepaměti uctívali přechody mezi jednotlivými obdobími, proměny přírody vnímali jako i proměny svého vnitřního já.

PŘESTOŽE ŽIJEME VE MĚSTECH, JSME OBKLOPENI MODERNÍ TECHNIKOU, STÁLE NA NÁS PŮSOBÍ ENERGIE SLUNCE A ZEMĚ. POJĎME TANCEM OSLAVIT JEDNOTLIVÉ SVÁTKY A UCTÍT PRÁVĚ PŘÍTOMNOU ENERGII V PŘÍRODĚ ALE I V NAŠEM TĚLE.

POJĎME SE POMOCÍ KOLA ROKU V TANCI VĚDOMĚ PROPOJIT S PROMĚNAMI V PŘÍRODĚ I V NÁS.

Základní směry kola roku jsou ČTYŘI a věnují se posvátným elementům života, vyznačují slunovraty a rovnodennosti.

Ostara – jarní rovnodennost – 21. března
východ – element Oheň

Litha – letní slunovrat – 21. června
jih – element Voda

Mabon – podzimní rovnodennost – 23. září
západ – element Země

Yule – zimní slunovrat – 21. prosince
sever – element Vzduch

Přechody mezi nimi jsou spojené s cykly země a úrody a s obdobími ženského života.

Imbolc: 1. února uctění Dívky

Beltane – 1. května uctění Milenky

Lammas – 1. srpna uctění Matky

Samhain – 31. října uctění Stařeny

BĚHEM ROKU SE SEJDEME NA OSMI TANEČNÍCH OSLAVÁCH. OSMKRÁT DO ROKA SE ZASTAVÍME, OHLÉDNEME SE NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ, CO SE NÁM POVEDLO A KAM BYCHOM MĚLI DÁLE SMĚŘOVAT. PŘIVÍTÁME DALŠÍ OBDOBÍ TANCEM A NACÍTÍME ENERGII SVÁTKU. BUDEME SI POVÍDAT, NACIŤOVAT ENERGIE A TANCEM OSLAVOVAT ZROD NOVÉHO OBDOBÍ.

Těším se na všechny, kteří chtějí na našem tanečním setkání oslavovat proměny přírody a našeho vlastního já;-) Hanka

Termíny našeho setkávání ve středu v Klatovech, ve čtvrtek v Plzni

  • Mabon 21.9.2022 KT; 22.9. PL
  • Samhain 26.10.2022 KT; 27.10. PL
  • Yule 21.12.2022 KT; 22.12. PL
  • Imbolc 1.2.2023 KT; 2.2. PL
  • Ostara 22.3.2023 KT; 23.3. PL
  • Beltane 26.4.2023 KT; 27.4. PL
  • Litha 21.6.2023 KT; 22.6. PL
  • Lammas 2.8.2023 KT; 3.8. PL