Měsíční žena

Náš menstruační cyklus ovlivňuje zásadně to, jak se cítíme a chováme během každého měsíce. Pokud víme, že se to děje a proč se to s námi děje, může to pro nás být uvolňující a obohacující .

POJĎTE SI V TANCI PROŽÍT OKOUZLUJÍCÍ PROMĚNLIVOST MĚSÍČNÍHO CYKLU. POJĎTE RADOSTNĚ PŘIVÍTAT SVÉ ČTYŘI TVÁŘE.

Měsíční proměny si můžeme představit jako naše čtyři tváře, jako čtyři různé ženy v nás. Abychom samy sobě mohly porozumět, přijmout se a využít veškerý svůj potenciál, je důležité je vnímat. Uvolnění a osvobození nastane pokud budeme respektovat své opakující se proměny v měsíci s ohledem na pracovní a jiné povinnosti.

Panna – dynamická fáze, dorůstající měsíc

Panna v nás je sebejistá, nezávislá, společenská, odhodlaná, ambiciózní, soustředěná a vitální. Je to doba zahajování projektů a zaměření se na nové cíle.

Matka – ovulační fáze, měsíc v úplňku

Matka v nás je praktická, trpělivá, emočně vyrovnaná. Jsme připraveny brát na sebe zodpovědnost a  produktivně tvořit. Je to období obětavosti, láskyplnosti a péče o druhé. Vytváříme kolem sebe soulad a něhu.

Čarodějka – kreativní fáze, ubývající měsíc

Čarodějka v nás je kreativní a smyslná. Svými kouzly dokáže měnit svět. Je pro ni snadné dělat změny. Ovládá období tvořivosti a úklidu se vnitřním i vnějším světě. Je pro ni přirozené věci vytvářet, realizovat a zhmotňovat. Je to ideální doba dokončit úkoly, které jsme začaly ve fázi Panny.

Vědma – menstruační fáze, měsíc v novu

Moudrá vědma má potřebu vzdálit se od všednodenních aktivit i společnosti. Je to čas pro introspekci. V tuto dobu jsme velmi citlivé, nasloucháme objevujícím se emocím, svému já a svému tělu. Naše ego se ztišuje, vnímáme klid a vyrovnanost. Snadněji věci pouštíme a odpouštíme.

Termíny našeho setkávání v úterky:

  • 23.11. 2021 Panna
  • 14.12.2021 Matka
  • 18.1.2022 Čarodějka
  • 8.2.2022 Vědma