Taneční semináře

SEMINÁŘE PROVÁZEJÍCÍ RŮZNÝMI FÁZEMI ŽIVOTA ŽENY

Chování ženy ovlivňuje během měsíce její menstruační cyklus. My poznáme jednotlivé fáze měsíčního cyklu prostřednictvím čtyř setkání na tanečním semináři MĚSÍČNÍ ŽENA.

Zároveň každá žena prochází během svého celého života změnami, které určují kvalitu jejího života. Tyto přechodové fáze si přiblížíme na pěti setkáních tanečního semináře ŽIVOT ŽENY.

POJĎTE RADOSTNĚ PŘIVÍTAT SVÉ ČTYŘI TVÁŘE NEBO SE NAPLNO POSTAVIT DO SVÉ ŽENSKÉ SÍLY.

Uvědomit si příčiny svého vnitřního rozpoložení je osvobozující. Těším se na společné setkání na seminářích;-) Hanka

Na oba semináře je nutné se dopředu přihlásit telefonicky nebo e-mailem a zúčastnit se všech setkání (Měsíční žena – celkem 4 setkání, Život ženy – celkem 5 setkání).