Rodinné konstelace

Konstelace umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny nebo členy širších systémů. Díky konstelacím můžeme pochopit mechanismy v energii těla a psychiky, může dojít k transformaci a léčení staré bolesti, k poznání sebe sama. Zjistíme, že důležité je žití Tady a Teď.

POJĎTE NALÉZT VLASTNÍ SÍLU, OTEVŘETE SE ŽIVOTU, LÁSCE A LIDEM, PŘEVEZMĚTE ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT.

Skrze konstelace můžeme nahlédnout na to, co stojí za neustále se opakujícími, nepříjemnými situacemi v našem životě. Témata mohou být různá: – rodinné, pracovní nebo partnerské vztahy – prožitá traumata nebo jiné bolestivé zážitky – strach, obavy a úzkosti – příčiny zdravotních problémů …

Nabízím skupinové konstelace nebo individuální konzultace.