Setkávání v tanci

SVOBODNÝ POHYB VYCHÁZEJÍCÍ ZEVNITŘ NAŠÍ BYTOSTI

Tanec v jakékoliv podobě rozvíjí naši tvořivost, osvobozuje náš potenciál a tím se zvyšuje naše sebedůvěra. Pojďte dát svému tělu a tím i svému životu volnost a svobodu.

PŘIJĎTE SI ZATANČIT A TÍM POZNAT SAMI SEBE.

Spontánní tanec nás obrací k naší přirozenosti. Obnovuje úctu a lásku k našemu tělu, k sobě samým. V tanci se ladíme na své tělo a tím ho lépe vnímáme. Dáváme prostor svým prožitkům, své impulzy a emoce vyjadřujeme pohybem.

NAŠE TANEČNÍ SETKÁNÍ ZAHAJUJEME POSEZENÍM V KRUHU, ABYCHOM SPOLEČNĚ NACÍTILI ENERGII, KTERÁ MEZI NÁMI PROCHÁZÍ. ZDE JE I PRO MNE VHODNÝ OKAMŽIK PŘEDSTAVIT TÉMA, KTERÉ SE PRO DANÝ TANEČNÍ VEČER OTEVŘELO, KE KTERÉMU JSEM VYBRALA HUDBU.

TANČIT ZAČÍNÁ KAŽDÝ SÁM ZA SEBE, UVNITŘ SEBE, MEZI OSTATNÍMI, JE DOVOLENO VŠE (SMÁT SE, PLAKAT,…) DŮLEŽITÉ JE NECHAT PROUDIT ENERGII. JÁ JSEM PRŮVODKYNĚ TANCEM, TANČÍM MEZI OSTATNÍMI A MÝM ÚKOLEM JE POMÁHAT VÁM NASMĚROVAT ENERGII SPRÁVNÝM SMĚREM.

Setkání v tanci se mohou účastnit ženy, muži bez rozdílu věku:-) Těším se na naše setkávání. Hanka