Život ženy

V životě ženy je několik důležitých předělů, které znamenají velkou změnu a vstup do nové role a nové kvality života. Vstoupit do nové role pomáhají ženě přechodové rituály. V tanci se nacítíme na jednotlivé archetypy daných období a prožijeme tak jejich kvality.

POJĎTE SE NAPLNO POSTAVIT DO SVÉ ŽENSKÉ SÍLY.

Dívka – v období od narození do prvního milování žena vstupuje do fáze dívky, která představuje začátek jara v jejím životě. Žena si tu uvědomuje vlastní jedinečnost, své místo ve světě a své autentické já. Přechodový rituál – menarché – uctění první menstruace – vstup do plodné životní fáze, vstup do ženství.

Milenka – v období od první menstruace do prvního početí žena vstupuje do fáze milenky, což je vrcholné jaro a časné léto. Žena objevuje a rozvíjí svou smyslnost a sexualitu, zdokonaluje schopnost milovat. Přechodové rituály – první milování, rituál nevěsty, svatba.

Matka – prvním těhotenstvím a porodem, nebo když rodí různé projekty svého srdce, žena vstupuje do fáze matky. Tento čas je vrcholné léto ženského života. Žena objevuje plnou kapacitu svého srdce a schopnost tvořit, dávat, pečovat, vyživovat své děti, svou komunitu, své projekty. Přechodové rituály – předporodní rituál, poporodní rituál, požehnání projektů.

Královna – odchodem dětí nebo příchodem menopauzy a jubilea 50 let žena vstupuje do fáze královny, což je podzim jejího života. Žena přijímá svou plnou sílu a zodpovědnost za to, co chce svým životem přinést do světa. Přechodový rituál – rituál moudrých žen.

Stařena/Vědma – konec aktivního pracovního nasazení, vstup do důchodu značí fázi stařeny/vědmy, což je zima jejího života. Žena uzavírá svůj život, předává své moudrosti a zkušenosti dál, nalézá duchovní rozměr a smiřuje se se smrtí. Královna spolu se stařenou/vědmou tvoří fázi moudré ženy – obě mají za úkol předat světu své nabyté zkušenosti.

Termíny našeho setkávání v úterky:

  • 22.2.2022 Dívka
  • 15.3.2022 Milenka
  • 5.4.2022 Matka
  • 26.4.2022 Královna
  • 17.5.2022 Stařena/ Vědma